Thứ Sáu, 28/08/2015 08:45

THÔNG BÁO

 

V/v nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2015

 

Căn cứ theo quy định của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, Công ty thông báo đến toàn thể nhân viên về việc nghỉ lễ ngày 2/9 như sau:

 

1. Toàn thể nhân viên Công ty sẽ nghỉ lễ Quốc Khánh ngày 02/9/2015 (thứ tư).

 

2. Ngày 03/9/2015 (thứ năm) Công ty làm việc lại bình thường.

 

3. Bộ phận Kinh doanh, Thu mua và các bộ phận có liên quan khác lưu ý thông báo lịch nghỉ và làm việc của công ty đến khách hàng, đối tác và nhà cung cấp để có kế hoạch giao/ nhận hàng cho phù hợp.

 

4. Các phòng ban và Bảo vệ có trách nhiệm kiểm tra an toàn hệ thống điện, tắt tất cả các thiết bị điện trong phòng làm việc; niêm phong kho hàng hóa … trước khi nghỉ lễ, đảm bảo an toàn PCCC và an toàn tài sản Công ty.

 

5. Bảo vệ đảm bảo trực 24/24 trong ngày nghỉ lễ.

 

Các Trưởng bộ phận và toàn thể nhân viên công ty có trách nhiệm thực hiện thông báo này.

 

Nơi nhận:

 

- Ban Lãnh Đạo;

- Các phòng ban/chi nhánh;

- Lưu HC.

                                                            

 

                                                                   PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

 

 

                                                                           


 
Tin cũ hơn: