STTChức DanhNơi Làm ViệcNgày Đăng
1 Nhân viên IT (lập trình) TP Hồ Chí Minh08/04/2019
2 Giám đốc Nhân sự Hậu Giang (cách TT Cần Thơ 13 km)20/02/2019
3 Nhân viên Kế toán Công nợ KCN Dầu Giây, Đồng Nai20/02/2019
4 Nhân viên Vận hành lò hơi KCN Dầu Giây, Đồng Nai20/02/2019
5 Nhân viên Thí nghiệm – Kỹ thuật trại Bình Dương10/10/2018
6 Nhân viên phòng thí nghiệm Hậu Giang (cách TT Cần Thơ 13 km)14/06/2018
7 Nhân viên Điều phối nguyên liệu KCN Dầu Giây, Đồng Nai26/02/2018
8 Nhân viên Phục vụ khách hàng KCN Dầu Giây, Đồng Nai12/10/2017
9 Giám sát Hành chính nhân sự Hậu Giang (cách TT Cần Thơ 13 km)03/10/2017
10 Kế toán trưởng Hậu Giang (cách TT Cần Thơ 13 km)03/10/2017
11 Nhân viên thí nghiệm - Kỹ thuật trại Tân Uyên - Bình Dương03/08/2017