Thứ Tư, 02/07/2014 00:00

Tại RICO FEED, chúng tôi gắn kết nhau chính nhờ vào nền tảng văn hóa dựa trên các nguyên tắc:


1. Kỷ luật: thực hiện nghiêm túc những kế hoạch/quy định đã đề ra với tinh thần trách nhiệm, không trì hoãn.


2. Tự chủ trong công việc: chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao. Không ngồi đợi cấp trên yêu cầu, không đùn đẩy công việc của mình cho cấp trên giải quyết.


3. Tính linh hoạt: trong một số tình huống khẩn cấp hoặc phải có sự chọn lựa 50/50, để đảm bảo hiệu quả công việc và phù hợp với tính chất công việc, thì nhân viên có thể đề nghị Ban lãnh đạo cho xử lý linh hoạt.


4. Làm việc có kế hoạch: nhân viên cần phải sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên việc nào làm trước, việc nào làm sau, trước khi thực hiện điều gì, đầu tư suy nghĩ cách thức thực hiện, dự phòng các tình huống ngoài ý muốn... có tiêu chuẩn mục tiêu kết quả & mốc thời gian hoàn thành.


5. Hợp tác: sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ thông tin/kiến thức/kinh nghiệm một cách thiện chí vì lợi ích chung của công ty.


6. Chia sẻ/trao đổi thông tin: trong công việc, khi giao tiếp với những người xung quanh cần đảm bảo thông tin của mình được gửi đến đúng người, đúng thời điểm và đầy đủ/ chính xác nội dung. Khi viết email/văn bản, nên đặt mình vào vị trí người nhận. Phản hồi thông tin nhanh.


Ngoài ra, tất cả các thành viên đều được khuyến khích sáng tạo và thể hiện năng lực của mình thông qua sự bình đẳng trong quan hệ nhân viên và lãnh đạo.


Chúng tôi gọi RICO FEED là đại gia đình vì ở đây tình anh em, tình đồng nghiệp được phát triển thành tình thân. Trong ngôi nhà được trang bị hiện đại về cơ sở vật chất này, RICO FEED luôn quan tâm đến đời sống nhân viên thông qua lương thưởng hợp lý, phúc lợi tốt và chú ý phát triển nhân viên thông qua các chương trình đào tạo phù hợp với từng bộ phận hoặc từng cá nhân.