Thứ Năm, 20/11/2014 10:06

THÔNG BÁO

 

V/v: Sử dụng đúng tên công ty

 

Hiện tại, trong một số  văn bản, file thuyết trình hoặc trong các thiết kế banner, standee…một số anh/chị hay dùng: công ty RICO Hậu Giang, công ty RICO Tây Ninh, Công ty RICO, công ty RICO FEED. Tất cả những tên gọi này là không chính xác.

 

Nay P. HCNS thông báo về việc sử dụng đúng tên Công ty như sau:

 

  • Công ty Cổ phần Thức Ăn Chăn Nuôi RICO Hậu Giang được gọi tắt là RICO Hậu Giang.

 

  • Công ty Cổ phần Thức Ăn Chăn Nuôi RICO Tây Ninh được gọi tắt là RICO Tây Ninh.

 

  • Công ty Cổ phần Thức Ăn Chăn Nuôi RICO Đồng Nai được gọi tắt  là RICO Đồng Nai.

 

  • Công ty TNHH RICO Việt Nam được gọi tắt là RICO Việt Nam.

 

  • Đại diện chung cho các công ty trên, chúng ta chỉ cần dùng từ RICO FEED.

 

  • Tên các nhà máy là: Nhà máy RICO Hậu Giang, Nhà máy RICO Tây Ninh, Nhà máy RICO Đồng Nai.

 

Lưu ý: RICO Hậu Giang, RICO Tây Ninh, RICO Đồng Nai, RICO Việt Nam và RICO FEED không có từ “Công ty” hoặc “Tập đoàn” đứng trước. Chữ “RICO” và “RICO FEED” đều được viết hoa.

 

Đề nghị các giám đốc, trưởng bộ phận triển khai nội dung trên cho toàn thể nhân viên trực thuộc bộ phận được biết và thực hiện  đúng theo nội dung của thông báo này.

 

 Nơi nhận:                                                                                             GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

-Ban giám đốc

-Trưởng các bộ phận

-Lưu HC

 
Tin cũ hơn: