Thứ Năm, 10/12/2015 17:35

Phóng viên hỏi một vận động viên điền kinh: “Động cơ nào đã giúp anh đoạt giải nhất?”. 

 

- Tôi chạy bằng hai chân chứ có gắn động cơ nào đâu?

 

- !!!

 

(Sưu tầm)