Thứ Năm, 03/12/2015 17:46

Một sĩ quan giảng bài hỏi một tân binh trong giờ lên lớp:


- Giả như anh đang ở trên xe buýt mà gặp một sĩ quan vừa lên xe thì anh làm gì?

 

- Tôi sẽ lập tức nhảy xuống khỏi xe ạ!

 

(Sưu tầm)