Thứ Năm, 03/12/2015 17:24

Một chàng thanh niên đang trò chuyện với bạn mình, bỗng hỏi:

 

- Đố cậu, ở nước ta, ngành nào mà gần như ngày nào cũng có lễ?

 

- Chắc là ngành văn hóa! Hết lễ hội chùa Hương lại đến giỗ Tổ...

 

- Còn thua xa ngành này...

 

- Tớ chịu!

 

- Ngành xổ số đó. Tối nào mà chẳng nghe họ công bố lễ... trao giải thưởng!

 


(Sưu tầm)