Thứ Ba, 01/12/2015 14:42

Một bệnh nhân than thở bệnh của mình với bác sĩ rằng:


- Không hiểu sao hễ tôi chạm ngón tay vào đâu lại thấy đau đấy, chạm vào đầu đau, chạm vào mặt, vào bụng và cả chân cũng bị đau nhói. Như vậy là tôi mắc phải bệnh gì vậy bác sĩ ?


- Đơn giản thôi, ngón tay của ông bị gãy.


- !!!?


(Sưu tầm)