Thứ Tư, 25/11/2015 16:48

Một người tới tiệm sửa đồng hồ hỏi:


- Xin lỗi, ông có phải là thợ sửa đồng hồ giỏi nhất vùng này không?


- Phải, ông cần gì?


- Tôi muốn mời ông tới nhà xem giúp con gà trống nhà tôi. Từ mấy ngày nay nó toàn gáy sớm hơn mọi khi cả nửa tiếng đồng hồ.


(Sưu tầm)