Thứ Ba, 27/10/2015 16:34

Nhà hoá học Đức


Sinh năm 1868, mất năm 1934.


Vào cuối thế kỷ 19, nhiều người cho rằng thế giới sẽ phải đối mặt với nạn đói nếu không tìm ra được loại phân bón nitơ mới để tăng sản phẩm nông nghiệp. 10 năm sau, Fritz Haber phát minh ra quy trình “làm đông đặc” khí nitơ dư thừa trong không khí bằng cách kết hợp với khí hydrô lấy từ nước. Phương pháp của Haber là phát minh quan trọng nhất trong nền công nghiệp hoá. Năm 1918, nó được công nhận bằng một giải Nobel hoá học.

 

Sau thất bại của Đức trong Chiến tranh thế giới I, Haber cố gắng khôi phục lại sự thịnh vượng của đất nước bằng việc cống hiến khả năng của mình cho công nghiệp hoá học Đức. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông chấm dứt đột ngột vào năm 1933 khi chế độ Quốc xã buộc ông phải rời bỏ đất nước do có nguồn gốc Do Thái. Sau đó không lâu ông qua đời tại Thụy Sĩ. 

 

(Sưu tầm)