Thứ Bảy, 10/02/2018 13:41

Ngày 9/2, RICO FEED đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại nhà máy RICO Hậu Giang.

 

Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, Ban kiểm soát và các cổ đông là một số anh chị em trong công ty.

 

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2017, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018, kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2018. Bên cạnh đó là việc thông qua việc thay thế thành viên Ban kiểm soát.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội.

Ban lãnh đạo RICO FEED.

 

Quang cảnh đại hội.

 

Cổ đông phát biểu ý kiến tại đại hội.

 

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thành công tốt đẹp.

 

 


 


 
Tin cũ hơn: